Instytut Filologii Angielskiej UWr

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uwaga - DOTYCZY STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

Szanowni Państwo Studenci,

nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym utrzymuje odpłatność studentów za zajęcia ponadprogramowe. Dlatego studenci, którzy od roku akademickiego 2014/15 realizują zajęcia przygotowujące do zawodu nauczyciela w formie fakultatywnej - modułowej (nie na specjalizacji nauczycielskiej) powinni uzyskać zgodę dziekana na włączenie ich do programu kształcenia. Student powinien w tym celu złożyć pisemne podanie do dziekana. Studenci, którzy nie dopełnią tej formalności będą musieli zapłacić za takie zajęcia jak za ponadprogramowe.

NA STRONIE www.wfil.uni.wroc.pl ZOSTAŁ ZAMIESZCZONY WZÓR PODANIA (NR 18) W TEJ SPRAWIE

 

 

Wszystkie sprawy związane
z systemem USOS wraz
z obowiązkowym podaniem: imienia
i nazwiska, numeru indeksu, trybu
studiów (stacjonarne
/niestacjonarne, I/II stopnia) oraz
roku studiów należy zgłaszać tylko
mailem: usos@ifa.uni.wroc.pl

Laboratory