prof. dr hab. Bożena Rozwadowska

prof. dr hab. Bożena Rozwadowska
Department Department of English and Comparative Linguistics
email
Office hours http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

Prof. dr hab. Bożena Rozwadowska

Kontakt
IFA, pokój 3
Tel: +48 71 375 26 58

Stopnie naukowe

• 1979 Mgr Informatyki i zarządzania, Politechnika Wrocławska
• 1982 Mgr Filologii angielskiej, Uniwersytet Wrocławski
• 1988 Dr nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski
• 1991 MA in Linguistics, University of Massachussetts at Amherst, USA
• 1998 Dr habilitowany w zakresie językoznawstwa angielskiego i ogólnego, Uniwersytet Wrocławski
• 2019 Tytuł profesora nauk humanistycznych 

Zainteresowania badawcze

• Składnia teoretyczna
• Pogranicze składni i semantyki
• Semantyka leksykalna

• Współczesne językoznawstwo porównawcze

Dydaktyka
• Seminarium: Współczesna składnia i semantyka  porównawcza
• Seminarium: Translatoryka w perspektywie językoznawczej

• Seminarium: Humor i gry słowne
• Wstęp do językoznawstwa
• Gramatyka opisowa języka angielskiego

Publikacje
Książki
1997. Towards a Unified Theory of Nominalizations. External and Internal Eventualities. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
1992. Thematic Constraints on Selected Constructions in English and Polish. Anglica Wratislaviensia XX. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Artykuły

2019. (współautor Anna Bondaruk) Against the psych causative alternation in Polish. Studies in Polish Linguistics.

Special Volume 1 (2019), pp. 77–97 doi:10.4467/23005920SPL.19.007.10987 www.ejournals.eu/SPL

2019. (współautor Anna Bondaruk) Polish Object Experiencer verbs in the stative and eventive passive. In: Anna Bondaruk and Krzysztof Jaskuła (eds.) All around the word. Papers in honour of BogdanSzymanek on his 65th birthday. 47-78. Lublin: Wydawnictwo KUL. 

2018. (współautor Anna Bondaruk) Stative and eventive passives of Subject Experiencer verbs in Polish. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 54(4): 437-467. DOI 10.1515/psicl-2018-0019.
2018.  (współautor Anna Bondaruk) Heterogeneity of states in Polish stative passives. In: Guz and Bogdan Szymanek (eds.) Canonical and Non-canonical Structures in Polish. Lublin: Wydawnictwo KUL.
2017. Derived Nominals. In: Martin Everaert and Henk van Riemsdijk (eds.) The Wiley Blackwell Companion to Syntax, Second Edition. John Wiley & Sons, 1263-1305.
2017. Psychological Verbs and Psychological Adjectives. In: Martin Everaert and Henk van Riemsdijk (eds.)The Wiley Blackwell Companion to Syntax, Second Edition. John Wiley & Sons, 3383-3408.
2017. (współautorzy Anna Bondaruk i Wojciech Witkowski) Passivisation of Polish Object Experiencer verbs vs. the unaccusativity hypothesis (Part 1). Studies in Polish Linguistics.12(2). 57-73.
2017. (współautorzy Anna Bondaruk i Wojciech Witkowski)Passivisation of Polish Object Experiencer verbs vs. the unaccusativity hypothesis (Part 2). Studies in Polish Linguistics.12(3), 123-144.
2017. (współautor Ángel L.Jiménez Fernández) On subject properties of datives in psych verbs: A comparative approach. Acta Linguistica Academica 64(2), 233-256
2016. (współautor Ewa Willim) The puzzle of psychological verbs: (Why) are emotion verbs grammatically special?  In: Marek Kuźniak, Bożena Rozwadowska  and Michał Szawerna (eds) From Motion to EmotionAspects of Physical and Cultural Embodiment in Language.Peter Lang, 11-27.
2016. (współautor Ángel L.Jiménez Fernández) The information structure of Dative Experiencer psych verbs. (współautor Ángel L.Jiménez Fernández) In: Bożena Cetnarowska, Marcin Kuczok and Marcin Zabawa (eds) Various Dimensions of Contrastive Studies. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 100-121.
2012. On the onset of psych eventualities. In: Eugeniusz Cyran, Henryk Kardela, and Bogdan Szymanek (eds) Sound, structure and sense. Studies in memory of Edmund Gussmann.Lublin: Wydawnictwo KUL, 533-554.
2012. Neokonstruktywizm na granicy leksykonu i gramatyki. In: Piotr Stalmaszczyk (ed.)Współczesne językoznawstwo generatywne. Podstawy metodologiczne.Łódź: Wydawnictwo naukowe Primum Verbum, 193-214.
2011. On the status of Polish adverbs in cross-linguistic perspective. In Proceedings of the GLiP-6 Conference.
2011. Czy grozi nam upadek języka polskiego? In Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 9(60). Wrocław: Wydawnictwo WTN.
2011. Adjective/Adverb Categorial Contrast in English and Polish. In D. Stanulewicz (ed.) Festschrift for Professor Roman Kalisz. Gdańsk.
2007. Various faces of the psych-phenomenon in Polish. In Peter Kosta and Lilia Schürcks (eds.) Investigations into Formal Slavic Linguistics. Berlin: Peter Lang.
2006.Czy istnieją przysłówki? In Bogumiła Kmieć (ed.) Język-Kultura-Nauczanie. Częstochowa: Centrum Języków Europejskich.

2005. A new perspective on event participants in psychological states and events. In H. Broekhuis, N. Corver, R. Huybregts, U. Kleinhenz, J. Koster (eds.) Organizing Grammar. Linguistic Studies in Honor of Henk van Riemsdijk, Berlin: Walter de Gruyter.
2005. Derived Nominals. (Chapter 19), In The Blackwell Companion to Syntax. Oxford: Blackwell.
2004. Wybrane problemy współczesnej aspektologii. In I. Bartoszewicz, M. Hałub, A. Jurasz (eds.) Werte und Wertungen. Sprach-, literatur- and kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift für Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburtstag. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 208-217.
2004. [with Ewa Willim] The Role of the Accusative/Partitive Alternation in Aspectual Composition in Polish. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 39, 125-142
2004. [with Dorota Klimek] From Psych Adjectives to Psych Verbs. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 39, 59-72.
2003. Symetria lustrzana w semantyce aspektu. Anglica Wratislaviensia XL. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
2003. Initial Boundary and Telicity in the Semantics of Perfectivity. In Peter Kosta, Joanna Błaszczak, Jens Frasek, Ljudmila Geist, Marzena Żygis (eds.) Investigations into Formal Slavic Linguistics. Berlin: Peter Lang, 859-872.
2002. Aspectual Properties of Polish Nominalizations. Journal of Slavic Linguistics , volume 8,
2001. [with Andrew Spencer] Psychological Predicates in Polish: Event Participants, Nominalizations, and Mapping. In G. Zybatow, U. Junghanns, G. Mehlhorn, and L. Szucsich (eds.) Current Issues in Formal Slavic Linguistics. Frankfurt/Main: Lang, 536-545.
2000. Event Structure, Argument Structure and the by phrase in Polish Nomina­lizations. In P.Coopmans, M.Everaert and J. Grimshaw (eds.) Lexical Specification and Insertion. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
1999. Thematic Constraints Revisited in the Interpretational Approach to the Lexicon-Syntax Interface. In M. Post (ed.) Festschrift for Professor Jan Cygan on the Occasion of His 70th Birthday. Anglica Wratislaviensia XXXV, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
1998. Toward a Unified Account of Psych Nominals and Action Nominals. In P. Stalmaszczyk (ed.) Projections and Mapping. Studies in Syntax. Lublin: Wydawnictwo Folium.
1996. Cross-Linguistic Significance of Parallel Morphology. Orbis Linguarum. Legnickie Rozprawy Filologiczne 5. Legnica, 231-240.
1995. Configurational Hypothesis and Polish NPs. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 30.  Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 131- 144.
1995. Polskie kategorie mieszane. Orbis Linguarum. Legnickie Rozprawy Filologiczne 2. Legnica, 211-222.
1995. The Duality of Polish -nie/-cie Nominals. In Gussmann (ed.): Licensing in Syntax and Phonology.  PASE Monographs, vol. 1. Lublin: Folium, 87-106
1993. The Interplay of Syntax and Semantics in Polish Nominalizations. Anglica Wratislaviensia XXIV: 23-36.
1992. Struktura argumentowa frazy nominalnej w języku angielskim i polskim. In Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1989, 1990. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN. 24-26.
1992. Implicit vs. Explicit Presuppositions and Their Inheritance. In Dols, F.J.H. (ed.) Pragmatic Grammar Components. Tilburg: Tilburg University Press, 39-52.
1991. On Argument Realization in Derived Nominals in Polish. In OTS Yearbook 1991. Utrecht: Onderzeksinstituut voor Taal en Spraak, 65-79.
1991. Thematic Restrictions on Derived Nominals II, In Anglica Wratislaviensia XVII: Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. (a short version of Rozwadowska 1988), 115-126.
1989. Are Thematic Relations Discrete? In  R. Corrigan, F. Eckman and M. Noonan (eds.) Linguistic Categorization, Current Issues In Linguistic Theory, vol. 61. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing Company, 115-130.
1988. Thematic Restrictions on Derived Nominals. In Wilkins (ed.) Syntax and Semantics, vol.21: Thematic Relations. New York: Academic Press, 147-165.
1988. Lexical Converseness of English Verbs. In Anglica Wratislaviensia XIV. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 53-80.

Prace redakcyjne
2008. PASE Papers 2008. Vol.1. Wrocław: Wydawnictwo ATUT. [with Marek Kuźniak]
2000. PASE Papers in Language Studies. Proceedings of the 8th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Wrocław: Aksel s.c.
1999. Papajanis E., English for you. Zwięzła gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami i testami, Wrocław: Agencja Wydawnicza Hombek.

Referaty konferencyjne
2009. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Spain. Nominalization Workshop:
"Aspect and Event Structure in Polish Nominalizations"
2009. Boston, United States. The AAASS (American Association for the Advancement of Slavic Studies) 41st National Convention:
"Against Movement in Polish Nominals"
2008. Warsaw, Poland. The 6th GLIP (Generative Linguistics in Poland):
"On the status of Polish adverbs in cross-linguistic perspective"
2007. Sevilla, Spain. International Conference Linguistics in Europe.
"Psych phenomenon as an instance of non-core transitivity in cross-linguistic perpsective"
2006. Częstochowa, Poland. Conference: Język - Kultura - Nauczanie:
"Czy istnieją przysłówki?"
2005. Potsdam, Germany. FDSL Conference (Formal Description of Slavic Languages):
"Various faces of the psych-phenomenon in Polish" (keynote speaker)
2004. Université Lille 3, France. International Conference on Deverbal Nouns
"Towards an event-based, non-suppression view on derived e-nominals"
2004. Poznań, Poland. PLM (Poznań Linguistic Meeting):
"Structure Participants in Derived Nominals"
2003. Poznań, Poland. PLM (Poznań Linguistic Meeting):
"The role of the accusative/partitive alternation in aspectual composition in Polish" [with Ewa Willim]
2003. Poznań, Poland. PLM (Poznań Linguistic Meeting):
"From Psych adjectives to Psych verbs" [with Dorota Klimek]
2002. Wrocław, Poland. Conference celebrating the anniversary of the Institute of English: "Symetria lustrzana w semantyce aspektu"
2002. Kazimierz Dolny, Poland.  11th PASE Annual Meeting:
"Aspectual Oppositions and Stative Predicates"
2002. Cambridge, England, BASEES (British Association for Eastern European Studies):
"Initial Boundary Events as a Mirror Image of Telic Events: Evidence from Slavic Languages"
2001. Utrecht, The Netherlands, Perspectives on Aspect Conference:
"Initial Boundary Phenomena as a Mirror Image of Telicity in the Semantics of Perfectivity. Evidence from Polish" (poster)
2001. Potsdam, Germany. FDSL 4 (Formal Description of Slavic Linguistics):
"Telicity in Aspectual Pairs Revisited"
2000. Gdańsk, Poland. 9th PASE Annual Meeting:
"Aspectual Tests and Entailments of Psychological Predicates"
1999. Leipzig, Germany. FDSL 3 (Formal Description of Slavic Linguistics):
"Psychological Predicates in Polish: Event Participants, Nominalizations, and Mapping"
1998. Poznań, Poland. PLM (Poznań Linguistic Meeting):
"Bez as a Negative Preposition"
1998. Prague, The Czech Republic. Brigdes and Interfaces Conference:
"Event Structure - a Bridge and an Interface"
1997. Poznań, Poland. PLM (Poznań Linguistic Meeting):
"The Application of CHESS Model to the Analysis of Internal Events"
1997. Puławy, Poland. International Annual PASE Meeting:
"On Deriving Argument Structure and Semantic Interpretation"
1996. Klagenfurt, Austria. SLE Annual Meeting
"Inter-Language and Intra-Language Variations in Derived Nominal Structures"
1996. Łódź, Poland. International Annual PASE Meeting:
"Toward a Unified Account of Psych Nominals and Action Nominals"
1995. Świeradów, Poland. The 29th International Conference on Cross-Language Studies and Contrastive Linguistics:
"Cross-Linguistic Significance of Parallel Morphology"
1995. Poznań, Poland. International Annual PASE Meeting:
"Aspect in Impure Categories"
1993. Rydzyna, Poland. The 27th International Conference on Cross-Language Studies and Contrastive Linguistics,
"Configurational Hypothesis and Polish NPs"
1991. Utrecht, The Netherlands. Workshop on Lexical Specification and Lexical Insertion:
"Argument Structure, Aspect and the by phrase in Polish Nominalizations"
1989. Szczyrk, Poland. The International Pragmatic Conference:
"Implicit versus Explicit Presuppositions and Their Inheritance"
1987. Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. Symposium on Linguistic Categorization:
"Are Thematic Relations Discrete?"
1986. MIT, Cambridge, Mass, U.S.A. Workshop on Psych Verbs:
"Psych Verbs and Theta Theory"
1985. Seattle, Washington, U.S.A., The LSA (Linguistic Society of America) meeting:
"Thematic Restrictions on Derived Nominals"

Wykłady gościnne
2005. A series of lectures at CASTL, University of Tromso, Norway
2001. Princeton University, United States, Department of Linguistics:
"Initial Boundary and Telicity in the Semantics of Perfectivity"
2001. University of Southern California, United States, Department of Linguistics Colloquium Series:
"Aspectual Complexity of Psychological Predicates from a Cross-linguistic Perspective"
2001. Rutgers University, United States, SURGE meetings:
"Aspectual Complexity of Psychological Predicates from a Cross-linguistic Perspective"
1999. University of York, England.
"Properties of Polish Nominalizations"
1997: Vilnius Pedagogical University:
"Basic Assumptions of Modern Syntactic Theory"
1995: University of Göteborg, Sweden, a series of invited lectures:
(a)"The Feature System of Thematic Relations"
(b)"From Thematic Relations to Event Structure in the Account of Nominalization Phenomena"
(c)"Against the Configurational Hypothesis"
(d)"Syntactic and Lexical Nominalizations"
1994. University of Amsterdam, the Netherlands.
"Against the Configurational Hypothesis",
1994. Leiden University, the Netherlands:
"The Duality of Polish -nie/-cie Nominals"
1992. Strathclyde University and University of Edinburgh, Scotland:
"The Configurational Hypothesis and the Structure of the Polish Noun Phrase"
1990. University of Tilburg, University of Amsterdam and University of Utrecht:
"Syntax and Argument Structure of Polish Nominals"

Stypendia i granty
2001:9 - month Fulbright senior research grant, Rutgers University, United States
1991/1992: 6 - month  individual mobility grant from TEMPUS used for visits at the University of Utrecht, Holland and Strathclyde University in Glasgow, Scotland.
1986/1987:University Fellowship, UMass, Amherst, United States
1986/1987:P.E.O. International Grant in aid, United States
1985/1986: AAUW (American Association of University Women) International Fellowship, United States
1984/1985:teaching assistantship, UMass, Amherst, United States

Nagrody
1999:Ministry of Education Award for the Habilitationschrift

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych
GLOW (Generative Linguists of the Old World)
2010 - President of GLOW
2001 - 2007 Board member
PTJ(Polish Linguistic Society)
WTN(Wrocławskie Towarzystwo Naukowe / ‘Wrocław Scientific Society’)
1997 - 2003 Board member of PASE (Polish Association for the Study of English)

Recenzje wydawnicze
Review of the volume Języki Obce i Turystyka I. (Series Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu) edited by Michał Post. Wałbrzych 2000.
Review of the book: Bożena Cetnarowska (2005) Passive Nominals in English and Polish: An Optimality-Theoretic Analysis. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Inne doświadczenia zawodowe
2010. Organizer of the 33rd GLOW conference in Wrocław.
1999. Organizer of PASE Meeting in Wrocław.
1991. Dubrovnik. Croatia. Teacher at the Summer School of Generative Grammar and the Grammar of Slavic Languages organized by GLOW.
Course: "Argument Structure in English and Polish"
Supervisor of 6 defended PhD dissertations.
Supervisor of 85 MA theses.
Reviewer of 3 Habilitation dissertations.
Reviewer of several PhD dissertations in Poland and abroad.
Reviewer for international conferences such as GLOW, CCG, CSSP and for international linguistic journals.