dr hab. Dorota Kołodziejczyk

dr hab. Dorota Kołodziejczyk
Department Department of English Literature and Comparative Studies
email
Office hours http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

Dr. Dorota Kołodziejczyk
Assistant Professor
School of British Literature and Comparative Studies
Institute of English Studies
Wrocław University
Poland

 

 

Postcolonial Studies Center at the Institute of English Studies, Wrocław University, director

 

 

Research and Teaching Interests

  • Postcolonial studies
  • Postcolonial literature
  • Novel: genres, theory, history
  • Comparative literature
  • Translation studies
  • Disability studies

 

 

Research grants:

 

2011 – 2014 Polish postdependence discourses in a comparative perspective. Topics and methodologies, (project manager Prof. Hanna Gosk, Warsaw University)

Narodowe Centrum Nauki OPUS UMO-2011/01/B/HS2/01120

 

 


Guest fellowships:

 

2002 - 2004 The Kościuszko Foundation Guest Visiting Assistant Professor of the Polish Studies, SUNY, University at Buffalo;

Selected course topics: "Magical realism in Polish and Eastern European Film"; “Poland and Islam: contact, material culture, intercultural imaginary"; "Women under communism"; "National minorities in Poland: History and Culture"; Contemporary Polish-Jewish authors: autobiography, novel, testimony"; "20th c. novel in Poland - a survey"

December 2001 Post-doctoral fellowship at the Institut fűr die Wissenschaften vom Menschen, Vienna [The Institute for Human Sciences]

1998 – University of East Anglia, Norwich, UK, the British Council doctoral research fellowship

 

 

Guest lectures:

 

2012 – II Transdyscyplinarna Szkoła Letnia, workshop: “Recuperating memory: appropriations, fabulations, uncanny re-membering. Postcolonial vacations with ghosts.”

2010 Pracownia Pytań Granicznych, Adam Mickiewicz University, Poznań,  lecture series project "Postkolonializm jako dyskurs krytyczny w humanistyce" [Postcolonialism as critical discourse in the humanities]

October 2009, the inaugural lecture of the series, "Teoria postkolonialna - początki, afiliacje, kierunki" [Postcolonial theory – beginnings, affiliations, directions]

December 2009 "Studia postkolonialne a globalizacja - nowy kosmopolityzm, prowincjalizowanie Europy, literatura światowa" [Postcolonial studies and globalization – new cosmopolitanism, provincialization of Europe, world literature]

11/05/2003 SUNY, University at Buffalo, Department of History and Graduate Group of German and Austrian Studies - ‘”In Search for the Atlantis: Borderland Imaginaries in Post-1989 Poland”

04.04.2003 SUNY, University at Buffalo, Comparative Literature Department Seminar Series – “Traversing the globe: new spatial imagination in postcolonial studies”

29/01/2003 Polish Arts Club at Buffalo – “Poland and Islam: contact, strife, influences”

09/12/2002 University of Rochester, The Skalny Center – “Polish Orientalism: the Borderland with the Ottoman Empire and its influence on Polish politics and culture”

12/2001 Institut fűr die Wissenschaften vom Menschen, ‘Reviving the Borderland: escape into nostalgia or reinvention of locality?”

 

 Editorial boards of academic journals

Postcolonial Europe (http://www.postcolonial-europe.eu).

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia http://www.ifs.uni.wroc.pl

Kultura-historia-globalizacja www.khg.uni.wroc.pl

 

 

Research networks membership:

 

Postdependence Studies Center [www.cbdp.polon.uw.edu] , member of the scientific board

Postcolonial Studies Association, member

 

 

Other

Reviewer of grant proposals for Narodowe Centrum Nauki (National Center for Science)

 

 


Organization of international conferences and seminars:

 

May 2013 Postcolonial Studies Center, Institute of English Studies, Wroclaw University, and Postdependence Studies Center,

“Histories, Societies, Spaces of Dialogue: Postdependence Studies in a comparative perspective” [conference organized as an authorial part of the OPUS project UMO-2011/01/B/HS2/01120]

December  2008 Wrocław University and Potsdam University, “The Return of the Native – natives and nativism in postcoloniality”

paper: “The Slavic on the road - negative nativism in Andrzej Stasiuk’s travelogues”

March 2007  Wrocław University and Dolnośląska Szkoła Wyższa, „The Post-World”

paper: “Post-allegorical transition: denationalizing literature in postcommunism.”

2008 – 2010 – three editions of postgraduate seminars within exchange project between the English Department, Wrocław University and the English Department, Potsdam University. [seminars in Wroclaw, Potsdam, Krzyżowa]

 

Selected publications:

 

Dorota Kołodziejczyk, Stephanie Branson, Dorota Michułka, Ryszard Waksmund, red.: Mimesis and Beyond in Fictional Worlds, numer specjalny, Filoteknos, vol. 4, Uniwersytet Wrocławski I Wydawnictwo Atut, 2013/2014.

Co-ed. with Hanna Gosk: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu: studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, Universitas, Kraków, 2014.

“Wprowadzenie”, in: Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk, eds.: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu: studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, Universitas, Kraków, 2014.

“Światowa Republika Literatury czy tandetny supermarket? Peryferyjne miejsca i globalne szlaki handlowe w literaturze porównawczej” in: Gosk, Kołodziejczyk, eds.: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu: studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, Universitas, Kraków, 2014.

„Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej i Wschodniej w przestrzeni postkolonialnej? Możliwe trajektorie podróży”, Porównania, 13, 2014.

„Postkolonialne odzyskiwanie pamięci: zawłaszczenia, fabulacje, niesamowite odpominanie”, in: Teresa Szostek, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, eds.: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, IBL PAN, „Nowa Humanistyka”, vol. 7, 2013. [Postcolonial memory retrievals: appropriations, fabulations, uncanny re-membering]

Kołodziejczyk, Sandru, eds.: Postcolonialism/ Postcommunism: confluences, intersections and discontents, special issue of the Journal of Postcolonial Writing, vol. 48 no 2, Routledge, 2012.

With Cristina Sandru: “Introduction: On colonialism, communism and east-central Europe – some reflections”, in: Kołodziejczyk, Sandru, eds.: Postcolonialism/ Postcommunism: confluences, intersections and discontents, Journal of Postcolonial Writing, vol. 48 no 2, Routledge, 2012.

„Meta-fory, Trans-lacje, hybrydy: tropy migracji w literaturze postkolonialnej” in: Hanna Gosk, ed.: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Universitas, Kraków, 2012. [Migration narratives in postcolonial  literature in the 20th and 21st c.]

„The uncanny space of “lesser” Europe: trans-border corpses and transnational ghosts in post-1989 Eastern European fiction:, Postcolonial Text, vol.6, no 2 (2011).

“Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią”, Teksty Drugie 5/2010, 22-39.[Postcolonial transfer onto Central and Eastern Europe]; republished in: Ryszard Nycz, ed.: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, Universitas, Kraków 2011, [Polish Postdependence Discourse – contexts and research perspectives]

„Cosmopolitan Provincialism in a Comparative Perspective”, in: Janet Wilson, Sarah Lawson Welsh, Cristina Sandru, eds.: Rerouting the Postcolonial: New Directions for the New Millennium, Routledge, Londyn, 2010, 151-162.

Dorota Kołodziejczyk, Bernd-Peter Lange, eds.: The Return of the Native: Natives and Nativism in Postcoloniality, special issue of Kultura – Historia - Globalizacja, http://www.khg.uni.wroc.pl/, 7/2010, ibid.: “Introduction: The Return of the Native. Natives and Nativism in Postcoloniality”.

“’The Slavic on the Road’ – Eastern European negative nativism in Andrzej Stasiuk’s travelogues”, in: Kołodziejczyk, Lange, eds.: The Return of the Native: Natives and Nativism in Postcoloniality, Kultura – Historia - Globalizacja, http://www.khg.uni.wroc.pl/, 7/2010.

„Postkolonialny zamach stanu w literaturze”, Literatura na  Świecie, 1/2008, 241-257.[Postcolonial coup d’etat in literature]

“Literatura porównawcza i studia postkolonialne – nowe otwarcie dla komparatystyki?”, Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, Bonami, Poznań,  5/2008, 57-75.[Comparative literature and postcolonial studies – a new opening for comparativism?]

“Odzyskiwanie miejsca: realizm magiczny w powieści postkolonialnej i polskiej powieści lat dziewięćdziesiątych XX w.”, in: Hanna Gosk, Bożena Karwowska, eds.: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, Dom Wyd. Elipsa, 2008. [Recuperating the local – magical realism in postcolonial and in the Polish post-1989 novel]

“Place and Order: On the Impossible Ontology of the Postcolonial Condition”, Journal of Caribbean Literatures, vol.5, no.2, 2008.

„Globalizacja a literatura światowa – czy współczesna powieść postkolonialna wyznacza kierunek nowego krytycznego kosmopolityzmu?”, Kultura – Historia – Globalizacja http://www.khg.uni.wroc.pl/, 1/2007, 69-82. [Globalization and world literature – does contemporary postcolonial novel set the direction for a new critical cosmopolitanism?]

"The epigon coming the first: Midnight's Children as the postmodern authentic"in: Ranjan Ghosh, ed.: (In)fusion Approach: Theory, Contestation, Limits (Lanham: University Press of America, a division of Rowman & Littlefield Publishing Group, 2006), 95-116.

 

 

Selected conferences:

 

May 2013 – Kultura sytuacji postkolonialnej. Europa Środkowa i Wschodnia po roku 1989, Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP, UAM, Poznań 6-7.05.2013

paper: „Alternatywne trasy czy peryferyjne objazdy? Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej i Wschodniej w przestrzeni postkolonialnej?”


May 2013 – Wroclaw University, conference of the Postdependence Studies Center “Histories, Societies, Spaces of Dialogue – Postdependence Studies in a comparative perspective”

paper: “The World Republic of Letters of the Gaudy Supermarket? Peripheral Posts and Global Vending Routes in Comparative literature Today”

 


May 2011 Warsaw University, conference of the Post-dependence Studies Center,

paper: "Meta-fory, trans-lacje, hybrydy. Tropy migracji w literaturze postkolonialnej"

 


April 2010 Bucharest University, Romania, conference “Postcommunism, postcolonialism”

paper: “Does Postcolonialism travel well?”


October 2010 SWPS Wrocław, conference  "Discussing Modernity. A dialogue with Martin Jay",

paper: "Postcolonial Byways: Peripheral or Alternative Modernities?"


July 2010 York University, UK, conference "What postcolonial theory does not say?", panel on Central-Eastern Europe prepared with Cristina Sandru;

paper: "Of Two Minds, or does postcolonialism travel well?"


September 2009 Lancaster University, UK, conference "Glocal Imaginaries. Writing, Migration, Place"

paper "The uncanny space of lesser Europe: trans-border corpses and transnational ghosts in post-1989 Eastern European fiction"


May 2009 Waterford Institute of Technology, Ireland,  the Postcolonial Studies Association conference

paper: "(Un)translation zones - figurations of autism in narratives of postcolonial drift"

 

December 2008, Postcolonial Studies Center, Department of English Studies, Wrocław University, and Potsdam University, conference “The Return of the Native – natives and nativism in postcoloniality”

paper: “The Slavic on the road - negative nativism of Eastern Europe in Andrzej Stasiuk’s travelogues”

 

July 2007  Northampton University, UK, conference “Rerouting the Postcolonial”

paper: „Cosmopolitan Provincialism in a Comparative Perspective”

October 2007 Wrocław University, an interdisciplinary conference „Historia – Kultura – Globalizacja”

paper: „Globalizacja a literatura światowa – czy współczesna powieść postkolonialna wyznacza kierunek nowego krytycznego kosmopolityzmu?” [Globalization and world literature – does the postcolonial novel set the direction for a new critical cosmopolitanism?]

 

December  2007 Warsaw University, conference  „Pominięte, przemilczane, stłumione, zatarte w narracjach XX wieku” [(Non)presence. Discarded and silenced narratives of the 20th c.]

paper: “Odzyskiwanie miejsca: realizm magiczny w powieści postkolonialnej i polskiej powieści lat dziewięćdziesiątych XX w." [Recuperating the place in the postcolonial novel and the Polish novel of the 1990s]

 

June 2004 PIASA (the Polish Institute of Arts and Sciences of America), Northeastern University, Boston

paper: “The enchanted world: death in a provincial landscape in the Polish cinema”

 Translation:

 

Grant Aubrey Farred: „Post – refleksja nad zależnością”, Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu: studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk, Universitas, Kraków 2014. [Thinking the ‘Post’ – a reflection on dependence]

Bogdan Ştefănescu, „W poszukiwaniu straconego „post”. Stylowy powrót do traumy komunizmu”, Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu: studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk, Universitas, Kraków 2014.

 

Inga Iwasiów: “Meat”, Journal of Postcolonial Writing, Routledge, 2012. [Mięso]

Dipesh Chakrabarty: Prowincjalizacja Europy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2011. [Provincializing Europe, Princeton University Press, 2000]

Kwame Anthony Appiah: „Postmodernizm, postkolonializm. O różnicy w przedrostku”, Literatura na Świecie, 1-2/2008 [Is the „post” in postcolonialism the same as the „post” in postmodernism?];

Partha Chatterjee: „Nacjonalizm jako problem w historii myśli politycznej”, Literatura na Świecie, 1-2/2008 [Nationalism as a problem in the history of political thought]

Gayatri Chakravorty Spivak: „Polityka przekładu,” w: Magda Heydel, red.: Współczesna teoria przekładu. Antologia, Kraków, Znak, 2009; [„The Politics of Translation”  from Outside in the Teaching Machine, Routledge, 1993]

Gayatri Chakravorty Spivak: „Komparatystyka ekstremalna”, Recykling idei. Pismo społecznie zaangażowane, 10/2008 [Extreme Comparativism]

Hayden White: "Literatura a fikcja”
"Fikcjonalność przedstawień opartych na faktach", in: Ewa Domańska, ed.: Hayden White: Proza historyczna, Kraków, Universitas, 2009.


Academic editor of translations in postcolonial studies:

Robert Young: Postkolonializm – krótkie wprowadzenie, trans. Marcin Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. [Postcolonialism – A short Introduction, Oxford University Press, 2004]

Homi Bhabha: Miejsca kultury, tłum. Tomasz Dobrogoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010 [The Location of Culture, Routledge 1994], 

Edward Said: Kultura i imperializm, tłum. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009 [Culture and Imperialism, Vintage 1993].

Leela Gandhi: Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, tłum. Jacek Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, 2008 [Postcolonial Theory: A Critical Introduction, Allen and Unwin, 1998]

Social and community work

Co-founder and board member of Niepubliczna Szkoła Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem we Wrocławiu (school of behavioral therapy for children with autism)

Co-founder and board member of the Lower Silesian Association of Behavioral Therapy “Active Mind”