dr hab. Katarzyna Nowak-McNeice

dr hab. Katarzyna Nowak-McNeice
Department Department of American Literature and Culture
email
Office hours http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram
Biografia:

2005 - nadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, rozprawa doktorska “Traveling Subjects: Post-colonial Identities in Liminal Spaces on the Example of Prose of Women Writers of Indian Descent”

1996-2001 studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Filologii Angielskiej. Praca magisterska “The Narrator As A Demigod, The Narrator As A Goddess: Creating Literary Universes In Maitreyi Devi’s and Mircea Eliade’s Texts”


Publikacje:

Monografia
Melancholic Travelers: Autonomy, Hybridity and the Maternal. Frankfurt, New York: Peter Lang, 2007, 158 stron. ISBN 3-631-55627-6.

Eseje krytyczne
1. “Cykliczność, melancholia, emigracja: przypadek Heleny Modrzejewskiej;” esej złożony do publikacji w Er(r)go Pod red. W. Kalaga. Katowice: Wydawnictwo Uniwersyteckie “Śląsk,” 2008.

2. “A Utopian Project of Identity: the Case of Helena Modrzejewska;” esej złożony do publikacji w Anglica Wratislaviensia vol. 46 pod red. A. Michońska-Stadnik. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.

3. “The Myth of Eternal Return: Melancholic Formation of Identity and Production of Cultural Icons.” Tekst przyjęty do publikacji w tomie A Culture of Recycling /Recycling Culture: Repetitiveness, Recurrence, Cyclicity, pod red. W. Kalaga, M. Kubisz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008.

4. “In the name of the father: identity, disruption, difference.” Tekst przyjęty do publikacji w tomie Mapping Space(s) pod red. W. Kalagi, M. Kubisz i J. Mydli. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.

5. „Narracje postkolonialne pisarek pochodzenia indyjskiego: rodzina w migracji.” Tom Wielkie tematy literatury amerykańskiej, Tom III pod red. T. Pyzik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, str. 182-192.

6. „Wywrotowe wersje kobiecości w kontekście południowoafrykańskim na przykładzie Historii Farmy Afrykańskiej Olive Schreiner.” Opublikowane w tomie Płeć przekładu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, pod red. Piotra Fasta, 2006, str. 83-89.

7. “History vs. histories: Arundhati Roy’s The God of Small Things and Kavery Nambisan’s The Scent of Pepper.” Anglica Wratislaviensia XLIII, Wrocław 2005, str. 45-54.

8. “Mistress of Spices: A Journey Towards An Illusion.” CD-ROM : Ninth Nordic Conference For English Studies, Uniwersytet Aarhus, Aarhus, Dania, 2004.

9. “W poszukiwaniu głosu: postać dziewczynki w wybranych opowiadaniach pisarek pochodzenia indyjskiego.” Er(r)go VIII, 2004, Katowice: Wydawnictwo Uniwersyteckie “Śląsk,” str. 109-121.

10. “American Journeys, Hybrid Subjects: Writers of Indian Origin Map North America”, w Traveling Subjects: American Journeys in Space and Time. Kraków: Rabid, 2004, str. 161-166.

11. “Koncepcja ciała biseksualnego jako przestrzeni teoretycznej w tekstach Judith Butler, Helene Cixous i Clare Hemmings” w: Gender w humanistyce. Pod red. Małgorzaty Radkiewicz. Kraków: Rabid, 2001, str. 245-250.

12. “Science, Narration and Representation in Mircea Eliade’s Chosen Texts”, Anglica Wratislaviensia XXXVII, Wrocław 2001, str. 113-120.


Recenzje:

1. “Ślady na piasku: kolonialne spotkania, post-kolonialne interpretacje.” Recenzja Aristippus Meets Crusoe: Rethinking the Beach Encounter. Er(r)go VIII, 2004, Katowice: Wydawnictwo Uniwersyteckie “Śląsk,” str. 193-195.

2. Recenzja książki Karen Piper Cartographic Fictions: Maps, Race and Identity. Er(r)go XI, Katowice: Wydawnictwo Uniwersyteckie “Śląsk,” 2006, str. 203-208.

3. Recenzja książki Towards a Transcultural Future: Literature and Society in a ‘Post’-Colonial World pod red. Geoffrey V. Davis, Peter H. Marshden, Benedicte Ledent i Marc Delrez. Amsterdam, New York: Rodopi, 2004. Opublikowane w The European Legacy: The Journal of the Society for the Study of European Ideas. Vol 12 nr 4. Basingstoke: Taylor and Francis, 2006, str. 522-523.

4. Recenzja książki Rogera Ebbatsona An Imaginary England: Nation, Landscape and Literature, 1840-1920, Aldershot: Ashgate, 2005. Przyjęta do publikacji w The European Legacy: The Journal of the Society for the Study of European Ideas. Vol 13 no 6, October 2008.


Tłumaczenia:

1. Figa Tłumaczenie tomu poezji Adrianne Kalfopoulou. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003, 51 stron.

2. Tłumaczenie opowiadania J.M. Coetzee “Powieść afrykańska.” Er(r)go VIII, 2004, Katowice: Wydawnictwo Uniwersyteckie “Śląsk,” str. 9-19.

3. Tłumaczenie eseju Erharda Reckwitza ‘Człowiek i bestia' w spotkaniu kolonialnym: przypadek literacki”, Er(r)go VIII, 2004, Katowice: Wydawnictwo Uniwersyteckie “Śląsk,” str. 139-162.


Stypendia:

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową w roku 2006.

Stypendium naukowe dla młodych uczonych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2006-7.

Stypendium Fundacji Fulbrighta; Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, 2004-5.

Central European University, Budapeszt, kurs “Language, Gender, Culture,” 2001.

Program Socrates-Erasmus, Glamorgan University, Wielka Brytania, 2000-1.

Kwerenda biblioteczna na Freie Universitaet Berlin, Instytut J. F. Kennedy’ego, 2000.