Egzaminy w sesji

Informuję, że poprawkowy egzamin z przedmiotu Wstęp do językoznawstwa dla studentów 1 roku ZSL w IFA UWr odbędzie się w sobotę 9 września w godz. 12.00-13.30 w sali 208.
Michał SzawernaEgzamin poprawkowy z teorii akwizycji dla studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się 1.09 (piątek) o godz. 12.00, sala 3A.Drugi termin egzaminu z literatury angielskiej dla ZSL1 i ZSL2 odbędzie się 1.09.2017 o godz. 16:30 w sali 208.
Anna CichońEgzamin poprawkowy z gramatyki opisowej dla 2ZSL odbędzie się dn. 8 września o godz. 15.30 w s. 112.