Information for new students

W poniższych kwestiach prosimy kontaktować się z dziekanatem: legitymacje, umowy za świadczenia edukacyjne, faktury, stypendia i sprawy socjalne.
Please contact the Dean's office if you have queries concerning: student IDs, contracts, invoices, scholarships and social issues.

Dziekanat studiów licencjackich dziennych / Dean's office for regular BA students:
Dorota Kanuś, pokój/room 12, tel. 71 375-24-92
http://www.wfil.uni.wroc.pl/studia-stacjonarne-1

Dziekanat studiów magisterskich dziennych / Dean's office for regular MA students:
Anna Małecka, pokój/room 14, tel. 71 375-28-05
http://www.wfil.uni.wroc.pl/studia-stacjonarne

Dziekanat studiów zaocznych / Dean's office for extramural students:
Magdalena Smolnik, pokój/room 15, tel. 71 375-25-13
http://www.wfil.uni.wroc.pl/studia-niestacjonarne-1

Studia licencjackie dzienne / BA regular studies
Immatrykulacja odbędzie się 27 września (środa) o godzinie 8.45 w Oratorium Marianum.
Zebranie organizacyjne odbędzie się 27 września (środa) o godz. 10.30 w sali 208 budynku IFA.
The inauguration will take place on 27 September (Wednesday) at 8.45 in Oratorium Marianum.
The welcome meeting will take place on 27 September (Wednesday) at 10.30 in room 208 (at the Institute).
Kontakt / Contact:
 
Studia magisterskie dzienne / MA regular studies
Zebranie organizacyjne odbędzie się 27 września (środa) o godz. 12.00 w sali 207 budynku IFA.
The welcome meeting will take place on 27 September (Wednesday) at 12.00 am in room 208 (at the Institute).
Informacje organizacyjne / Introductory information
Kontakt / Contact:

Studia licencjackie zaoczne / BA extramural studies
Immatrykulacja odbędzie się 7 października (sobota) o godzinie 9.00 w Oratorium Marianum.
Zebranie organizacyjne odbędzie się 30 września (sobota) o godz. 9.00 w sali 208 budynku IFA.
The inauguration will take place on 7 October (Saturday) at 9.00 in Oratorium Marianum.
The welcome meeting will take place on 30 September (Saturday) at 9.00 in room 208 (at the Institute).
Informacje organizacyjne / Introductory information
Kontakt / Contact:
 
Studia magisterskie zaoczne / MA extramural studies
Immatrykulacja odbędzie się 7 października (sobota) o godzinie 9.00 w Oratorium Marianum.
Zebranie organizacyjne odbędzie się 30 września (sobota) o godz. 10.00 w sali 207 budynku IFA.
The inauguration will take place on 7th October (Saturday) at 9.00 in Oratorium Marianum.
The welcome meeting will take place on 30 September (Saturday) at 10.00 in room 207 (at the Institute).
Informacje organizacyjne / Introductory information
Program studiów / Programme of studies
PLAN ZAJĘĆ / SCHEDULES
Kontakt / Contact: