News

Warsztaty z firmą DXC.technology

11.03.2018

Warsztaty organizowane przez DXC.technology dla studentów całego Wydziału Filologicznego. Zapraszamy

Zobacz więcej >

UWAGA STUDENCI 1 i 2 ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH: KURS "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: PRACA, BIZNES, KARIERA"

05.03.2018

Zajęcia z przedsiębiorczości dla studentów filologii angielskiej odbędą się w następujących terminach:

 

16.03. w godzinach 14:00-19:15 

23.03 w godzinach 14:00-19:15

06.04 ZALICZENIE DLA 1 ROKU: 9:00-9:45

           ZALICZENIE DLA 2 ROKU: 11:30-12:15

 

Jeśli ktoś ze studentów 1 roku uczestniczył w pierwszych zajęciach 02 marca, to kontynuuje kurs zgodnie z terminarzem dla 1 roku (informacja na stronie Wydziału). Studenci z 1 roku, którzy nie uczestniczyli w pierwszych zajęciach 02 marca, realizują całość kursu w terminach opisanych powyżej, w zajęciach zaplanowanych dla 2 roku. Na zaliczenie 06 kwietnia przychodzicie Państwo w terminach wyznaczonych dla swojego roku. W każdym przypadku jako studenci filologii angielskiej jesteście Państwo w grupie nr 2.

 

Wszystkie informacje dotyczące kursu są dostępne na stronie Wydziału:

 

http://wfil.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2017/01/info_studia_stacjonarne.pdf

 

W razie dalszych pytań proszę kontaktować się z koordynatorem przedmiotu (adres mailowy i terminy konsultacji podane są w dokumencie w linku powyżej).

Zobacz więcej >

LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE PRZEZ STUDENTA W FORMIE EKSTERNISTYCZNEJ NA KIERUNKU FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ANGIELSKA

25.02.2018

Na podstawie Uchwały nr 259/2017 Rady Wydziału Filologicznego UWr w sprawie formy, trybu i organizacji toku studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym UWr, w dniu 20 lutego 2018r. Rada Instytutu Filologii Angielskiej określiła listę przedmiotów, których zaliczanie w formie eksternistycznej jest niemożliwe.

(Lista nie dotyczy studentów, którzy wyjeżdżają w ramach programu Erasmus+. Studenci wyjeżdżający na wymianę są zobowiązani do zaliczenia eksternistycznego tych przedmiotów, których zaliczanie  w uczelni zagranicznej nie zapewnia uzyskania odpowiednich efektów kształcenia. Są to przedmioty  takie jak: seminarium dyplomowe, lektorat, przedsiębiorczość / rynek pracy, przedmioty niezaliczone w UWr.)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

1. Seminarium dyplomowe – pierwszy semestr
2. PNJA – fonetyka
3. PNJA – konwersacje
4. Praktyka śródroczna (semestr 5, moduł nauczycielski)
5. Literatura angielska (ćwiczenia, wszystkie semestry)
6. Literatura amerykańska (ćwiczenia, wszystkie semestry)
7. Hermeneutyka przekładu
8. Filozofia
9. Retoryka komunikacyjna

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

1. seminarium magisterskie i specjalizacja magisterska  – pierwszy semestr
2. Pisanie pracy naukowej
3. PNJA

Zobacz więcej >

DSM2

17.02.2018

Zajęcia na II r. mgr anglistyki niestacjonarnej, pedagogika dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych rozpoczną się w dniu 10 marca.

Zobacz więcej >

DSL1

17.02.2018

Poniedziałkowy wykład z psychologii (godz. 15.00-16.30) rozpocznie się dopiero od drugiej połowy semestru.

Zobacz więcej >