News

Opiekun praktyk dydaktycznych

18.10.2018

Od dnia 1.10.2018 opiekunem praktyk dydaktycznych jest dr Anna Klimas (poprzednio był dr Lech Zabor).

Zobacz więcej >

Dodatkowa immatrykulacja

04.10.2018

Dodatkowa immatrykulacja dla nowo przyjętych studentów (stacjonarnych I stopnia) odbędzie się jutro - 5 października 2018 r. o godz. 12.00 w budynku Wydziału Filologicznego (Pl. Nankiera 5b) w sali 125.

 

Zobacz więcej >

Zapisy ZSL\ZSM

03.10.2018

Zapisy na zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczną się w dniu 03.10.2018 o godz. 21.00, szczegółowy harmonogram poniżej:
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=2113

Zobacz więcej >

Studenci DSL 3 – Moduł nauczycielski

03.10.2018

Część psychologiczna przedmiotu: kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela w szkole podstawowej rozpocznie się dopiero w drugiej połowie semestru.
Nowym prowadzącym będzie pani mgr Magdalena Trzebińska. Dzień i godzina pozostaje bez zmian.

Zobacz więcej >

RYNEK PRACY - STUDENCI 2 ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH

03.10.2018

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi obowiązkowego kursu “Rynek pracy” http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/

Proszę o stawienie się na zajęcia i zaliczenie w terminach wyznaczonych dla studentów filologii angielskiej.

dr Maja Lubańska

Z-ca Dyrektora IFA ds. dydaktycznych

 

Zobacz więcej >