News

Zmiany w USOS - studenci studiów stacjonarnych DSL/DSM

14.10.2021

Szanowni Państwo,

proszę o zweryfikowanie list przedmiotów na Państwa kontach w USOS i przesłanie ewentualnych braków mailem na adres ireneusz.kubon@uwr.edu.pl do dnia 18.10.2021. Po tym terminie każdy brak lub nadwyżka będą traktowane jako niezaliczony przedmiot.

Ireneusz Kuboń

Zobacz więcej >

Stypendium dla studentów I roku

06.10.2021

Uniwersytet Wrocławski ogłasza II edycję naboru wniosków o stypendia „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Uprawnionymi do złożenia wniosków są: studenci wszystkich kierunków pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, którzy w roku zdania egzaminu maturalnego zostali przyjęci na pierwszy rok studiów jako:  

  1. medaliści, laureaci i finaliści olimpiad;  
  2. kandydaci z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji.    

Wnioski składane są wyłącznie za pomocą formularza internetowego.  

Termin aplikowania w Konkursie od dnia 6 października 2021 r. do dnia 12 października 2021r.   

Szczegółowe informacje: 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31392/km-71-2021-z-dnia-5102021_ii_nabor_stypendia_mlody_badacz_idub.pdf  

Zobacz więcej >

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

01.10.2021

Szkolenie zamieszczone jest na platformie E-EDU Uniwersytetu. W terminie od 04 października do 14 listopada 2021 należy zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na platformie i wypełnić test.

Miejsce: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=96474
Nazwa kursu: Szkolenie biblioteczne - Biblioteka IFA 2021/22-Z
Klucz dostępu: BIB_IFA21

Link jest aktywny od 04.10.2021 do 14.11.2021

Zobacz więcej >

Webinarium dla studentów I roku (obsługa aplikacji Teams i platformy e-EDU)

01.10.2021

W ramach dni adaptacyjnych zapraszamy studentów I roku na warsztaty dotyczące funkcjonalności platformy e-EDU i aplikacji MS Teams. 

Plan Warsztatów:  

  1. Jak działają oceny na platformie e-EDU   
  2. Omówienie różnych rodzajów aktywności na platformie e-EDU (quiz, warsztat, forum, głosowanie, zadanie).   
  3. Poruszanie się po materiałach dodatkowych dostępnych na platformie e-EDU (strona, lekcja, słownik pojęć, adres URL).   
  4. O tym, dlaczego dotrzymanie terminów jest tak istotne oraz czy warto rozwiązywać zadania zamieszczone na platformie e-EDU wcześniej.   
  5. Udział w zajęciach online za pomocą Teams – o czym należy pamiętać dołączając do rozmowy.   
  6. Zadania i pliki na Teams   

  

Warsztaty odbędą się 4 i 5 października w godzinach 10:00-11:30.  Do spotkania można dołączyć klikając w jeden z poniższych linków:  

Spotkanie 4 października 10:00-11:30 

Spotkanie 5 października 10:00-11:30 

lub przez kalendarz na stronie www.cko.uni.wroc.pl 

 

Zobacz więcej >

Spotkanie studentek i studentów pierwszych lat Wydziału Filologicznego z Pełnomocniczką Dziekana WFil UWr ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji

28.09.2021

W ramach Dni Adaptacyjnych 4-5 października 2021 roku planowane są między innymi spotkania studentek i studentów pierwszych lat Wydziału Filologicznego z Pełnomocniczką Dziekana WFil UWr ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji, dr Małgorzatą Kolankowską, oraz Pełnomocnikiem Dziekana WFil UWr ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów, prof. drem hab. Stefanem Kiedroniem. Spotkania te mają na celu przedstawienie możliwości działania i pomocy naszym nowym studentkom i studentkom w ramach naszej Uczelni. To ważne – zważywszy fakt, że owi abiturienci szkół średnich nie tylko wchodzą w progi nowej, nieznanej im, instytucji, ale mają też za sobą długi i niełatwy okres ‘zamknięcia epidemicznego’ w szkole średniej. 

Terminy tych spotkań zostały skorelowane z przedstawionymi przez Państwa planami Dni Adaptacyjnych w Państwa Instytucie. 

Dla kierunku Anglistyka spotkanie to odbędzie się stacjonarnie w dniu

4.10.2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00-14.40 w Sali Wielkiej Zachodniej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, ul. F. Joliot-Curie 15 (nad prawym brzegiem Odry, pomiędzy mostami Pokoju i Grunwaldzkim).

Zobacz więcej >