< Wróć

Zmarła Profesor Joanna Błaszczak

08.07.2021

Dnia 8 lipca 2021 r. po długiej chorobie zmarła Joanna Błaszczak, profesor nauk humanistycznych, kierownik Pracowni Badań Eksperymentalnych nad Językiem, kierownik studiów Empirical and Theoretical Linguistics (ETHEL) oraz wieloletnia pracowniczka Instytutu Filologii Angielskiej. Profesor Błaszczak miała 50 lat.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 lipca (piątek) na Cmentarzu Kule w Częstochowie. Msza święta rozpocznie się w kościele na Cmentarzu Kule o godz. 13:00.

Prof. Błaszczak ukończyła studia językoznawcze i ekonomiczne na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Swoją karierę naukową kontynuowała w Niemczech, gdzie ukończyła studia doktoranckie z wyróżnieniem (summa cum laude) w Graduiertenkolleg (Research Training Group) Ökonomie und Komplexität in der Sprache (“Economy and Complexity in Language”), Uniwersytet Humboldtów w Berlinie i Uniwersytet Poczdamski i uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w 2000 r. (Uniwersytet Humboldtów). Stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2008 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poczdamskiego. W latach 1999-2008 pracowała na Uniwersytecie Poczdamskim, najpierw jako pracownik naukowy w różnych projektach, później jako adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Ogólnego Uniwersytetu Poczdamskiego. W 2008 r. zatrudniona była w Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft w Berlinie w projekcie „Sprachen an Deutschlands Schulen”, którego celem było przygotowanie książki przeznaczonej dla nauczycieli w niemieckich szkołach, którzy w swoich klasach mają uczniów obcego („emigranckiego“) pochodzenia. Dnia 1 października 2008 r. została mianowana profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego. Od tego czasu pracowała na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Angielskiej. W 2008 r. objęła kierownictwo Pracowni Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego, która w 2015 r. została przekształcona w Pracownię Badań Eksperymentalnych nad Językiem. Ponadto prof. Błaszczak była kierownikiem wydawnictwa Center for General and Comparative Linguistics, a od 2015 r. koordynatorem programu studiów magisterskich w języku angielskim opartego na wzorcach zachodnich “Empirical and Theoretical Linguistics” (ETHEL).
Dnia 11 lutego 2021 r. Prezydent Andrzej Duda nadał prof. Błaszczak tytuł profesora nauk humanistycznych.

Począwszy od 2010 r., prof. Błaszczak zdobywała różne granty w konkursach krajowych i zagranicznych (trzy granty FNP, grant OPUS/NCN, dwa granty DAAD na projekty polsko-niemieckie i obecny grant z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki na realizacje wspólnego projektu z Leibniz-ZAS, Berlin). W ramach zdobytych grantów zorganizowała nowoczesną pracownię naukową i dwa laboratoria psycholingwistyczne. Za działalność organizacyjną i naukową otrzymała m.in. czterokrotnie Nagrodę Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 r., jak również Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii "Naukowiec przyszłości". Prof. Błaszczak była opiekunem ponad 30 prac magisterskich, wypromowała także czterech doktorów na Uniwersytecie Wrocławskim.


< Wróć