Biblioteka

Zasady korzystania z Biblioteki IFA

1. Biblioteka IFA czynna jest
- od poniedziałku do piątku – od 8.00 do 18.00
- w soboty/niedziele – od 9.00 do 15.00 w dniach:
1. 15.10 /16.10
2. 22.10/ 23.10
3. 05.11/ 06.11
4. 19.11/ 20.11
5. 03.12/ 04.12
6. 17.12/ 18.12
7. 14.01/ 15.01
8. 21.01/ 22.01
9. 28.01/ 29.01
- w czasie wakacji i ferii – aktualne godziny otwarcia biblioteki umieszczone są na stronie IFA

2. Kierownikiem biblioteki jest mgr Dorota Szczepańska.

3. Telefon do biblioteki: 71 37-52-443.

Zapisy do biblioteki 
1. Na podstawie ważnego dokumentu (indeks + karta zobowiązań), dotyczy studentów IFA lub innej filologii w obrębie Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Uzupełnienie koperty aktualnymi danymi osobowymi: adres (pobyt czasowy i stały), numer telefonu, adres mailowy.

3. Jeśli zmieniamy bądź zmieniliśmy dane osobowe, mamy obowiązek powiadomić o tym bibliotekę (np. ślub).

4. Otrzymanie pieczątki Biblioteki IFA oraz wpisu o szkoleniu bibliotecznym jest ostatnim krokiem zapisu do biblioteki.

 

UWAGA!
Każda osoba spoza Uniwersytetu Wrocławskiego może korzystać z naszego księgozbioru tylko i wyłącznie na miejscu za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.

ZASADY WYPOŻYCZEŃ
Książki wypożyczane do czytelni


1. Każdą otrzymaną książkę, ksero, czasopismo, teczkę wpisujemy do książki wypożyczeń (wpisujemy do księgi: sygnaturę książki, czasopisma, tytuł w skrócie bądź autora oraz nazwisko i imię wypożyczającego). Wszystkie pozycje wpisane do księgi oddajemy w tym samym dniu.

2.
 Książek nie wynosimy z czytelni, z wyjątkiem punktu ksero. Nie wolno książek wpisanych do czytelni zabierać do domu.

3. Jeśli dana pozycja występuje w jednym egzemplarzu, kserujemy ją i oddajemy niezwłocznie.

Książki wypożyczane do domu
1. Wypełniamy czytelnie rewers i ustalamy z bibliotekarzem termin zwrotu. 

2. Podpis na rewersie jest równoznaczny z przyjęciem przez czytelnika odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

3. Niektóre książki musimy wcześniej zamówić (są w innym magazynie, który znajduje się w piwnicy). Należą do nich:
- sygnatura BT (British text)
- sygnatura Cz. (czasopisma)
- książki bez oznaczeń działowych (np. 1345, 16789 itd.) 

Zamówienia te realizujemy dwa razy dziennie o 11.00 i 14.00 (oprócz sobót). Zamówienia zbierane są odpowiednio do godziny 11.00 i 14.00.

4. Wszystkie pozostałe zamówienia realizujemy na bieżąco.

5. Książki możemy przedłużyć, jeśli jest taka możliwość, po uprzednim ustaleniu z bibliotekarzem. Książki możemy prolongować również telefonicznie. Jeśli nie możemy tego uczynić, książkę należy zwrócić jak najszybciej (istnieje poczta, kolega, koleżanka, firmy kurierskie itp.)

6. Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczeń materiałów bibliotecznych biblioteka pobiera kary pieniężne. Istnieje możliwość negocjacji – kary pieniężne można zamienić na książki przydatne bibliotece.

Nie wypożyczamy do domu:
- słowników,
- książek deficytowych (pojedyncze egzemplarze),
- kser i teczek wykładowców,
- dzieł rzadkich i cennych,
- dzieł wymagających konserwacji,
- egzemplarzy specjalnie oznaczonych z przeznaczeniem do korzystania na miejscu.

Zasady korzystania z czytelni:
- nie używamy telefonów komórkowych,
- nie spożywamy jedzenia,
- zachowujemy się stosownie do miejsca,
- zachowujemy ciszę.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy pytać bibliotekarzy.