Struktura

Dyrektor

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Rozwoju Infrastruktury

Zastępca Dyrektora ds. Nauki i Rozwoju

ZAKŁADY

Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego
Kierownik
:

Zakład Glottodydaktyki
Kierownik
:

Zakład Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych
Kierownik
:

Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
Kierownik
:

Zakład Translatoryki
Kierownik:


PRACOWNIE


Pracownia Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej
Kierownik
:

Pracownia Badań Płci Kulturowej
Kierownik
:

Pracownia Fonetyki i Fonologii
Kierownik
:

Pracownia Badań Eksperymentalnych nad Językiem
Kierownik
:

Pracownia Badań nad Pisarstwem Autobiograficznym XX i XXI wieku
Kierownik
:

Pracownia Studiów Postkolonialnych
Kierownik:

Pracownia Badań nad Ponglishem i Nowymi Odmianami Języków
Kierownik:Koordynator Praktycznej Nauki Języka Angielskiego

Koordynator Specjalizacji Tłumaczeniowej

Tutor pierwszego roku studiów

Tutor drugiego roku studiów


Tutor trzeciego roku studiów


Tutor studiów magisterskich

Opiekun praktyk pedagogicznych studentów bloku nauczycielskiego


Opiekun praktyk tłumaczeniowych studentów specjalizacji tłumaczeniowej


Biblioteka
Kierownik
:

Kierownik Studiów Niestacjonarnych I Stopnia:

Kierownik Studiów Niestacjonarnych II Stopnia:

Przewodniczący Licencjackiej Komisji Egzaminacyjnej: