Współpraca ze szkołami

Nauka - sposób na sukces

22.03.2018

W dniu 16 marca 2018 r. dr Michał Szawerna, jako przedstawiciel Instytutu Filologii Angielskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, wziął udział w organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim Festiwalu Wiedzy pod hasłem "Nauka - sposób na sukces". Celem Festiwalu była popularyzacja nauki oraz wspomaganie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał starosta wodzisławski Ireneusz Serwotka. Dr Szawerna wygłosił wykład pt. "Representations of time in comics", który oparty był na badaniach opisanych w jego rozprawie habilitacyjnej pt. Metaphoricity of Conventionalized Diegetic Images in Comics: A Study in Multimodal Cognitive Linguistics (Peter Lang, 2017).Zobacz więcej >