Czesne na studiach niestacjonarnych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim obowiązują następujące wysokości rocznych opłat dla studentów podejmujących studia w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Filologia Angielska:

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (zaoczne, licencjackie)  4700 zł.
Studia niestacjonarne drugiego stopnia (zaoczne, magisterskie) 5100 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.