Czesne na studiach niestacjonarnych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim obowiązują następujące wysokości rocznych opłat dla studentów podejmujących studia w roku akademickim 2021/2022 na kierunku Anglistyka:

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (zaoczne, licencjackie)  4700 zł.
Studia niestacjonarne drugiego stopnia (zaoczne, magisterskie) 5100 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.