O nas

Jest jedna rzecz, która łączy tłumaczkę najpoczytniejszych kryminałów, profesor medioznawstwa na Uniwersytecie Londyńskim, dziennikarza radiowego BBC News, analityka finansowego banku Barclays oraz pracownika kalifornijskiej centrali firmy Apple. To dyplom Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak to możliwe, że nasi absolwenci osiągają sukcesy na tak wielu ścieżkach kariery?


1. Jesteśmy wszechstronni. Uczymy nie tylko języka angielskiego: oprócz zajęć praktycznych (konwersacje, wymowa, pisanie, słownictwo i gramatyka), oferujemy kursy tłumaczeniowe, dydaktyczne, językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze. Każdy student ma prawo wyboru specjalizacji tłumaczeniowej lub filologicznej, a ponadto może uczestniczyć w bloku nauczycielskim, który daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego.2. Jesteśmy praktyczni. Nasi studenci mają możliwość wyboru specjalizacji – filologicznej oraz tłumaczeniowej. W ramach tej drugiej realizują szereg praktycznych kursów z najróżniejszych rodzajów przekładu (od literackiego po naukowo-techniczny). Aby jak najlepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy, organizujemy praktyki zawodowe w ramach specjalizacji tłumaczeniowej oraz bloku nauczycielskiego.  W roku akademickim 2014/2015 Instytut brał udział w prestiżowym unijnym projekcie pt. „Program doskonalenia kompetencji studentów kierunków neofilologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego skrojony na miarę rynku pracy”, w ramach którego uczestnicy ostatnich lat studiów I i II stopnia odbywali płatne staże w czołowych wrocławskich instytucjach kultury, bankach i międzynarodowych korporacjach oraz uczestniczyli w wizytach studyjnych i warsztatach specjalistycznych prowadzonych przez wrocławskich pracodawców. 90% naszych absolwentów znajduje pracę wcześniej niż rok po ukończeniu studiów, z czego aż połowa podejmuje zatrudnienie jeszcze przed otrzymaniem dyplomu.3. Jesteśmy międzynarodowi. Współpracujemy z przeszło dwudziestoma ośrodkami akademickimi w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Organizujemy międzynarodowe konferencje, szkoły letnie oraz wykłady gościnne znamienitych profesorów. W ramach programów Erasmus i ISEP nasi studenci wyjeżdżają na wymiany do m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Norwegii. Studiuje u nas wielu studentów międzynarodowych, a wśród pracowników IFA są Amerykanie, Brytyjczycy oraz obywatel RPA. Co roku do kadry Instytutu dołącza stypendysta Fundacji Fulbrighta. W ubiegłych latach gościli u nas m.in. prof. Junko Yokota, prof. Daniel Hade oraz prof. Elizabeth Frost.

4. Jesteśmy kompetentni. Nasza kadra to zespół utytułowanych naukowców, laureatów prestiżowych stypendiów zagranicznych, autorów książek i artykułów opublikowanych w renomowanych wydawnictwach akademickich na całym świecie, takich jak Blackwell, Continuum, Oxford University Press i Routledge. Wśród obecnie zatrudnionych pracowników znajduje się aż dziewięciu profesorów – językoznawców, literaturoznawców, glottodydaktyków oraz translatoryków. Wielu z nich jest członkami elitarnych organizacji skupiających największe autorytety w określonych dziedzinach naukowych (m.in. Generative Linguistics in the Old World, English Association, Państwowa Komisja Egzaminacyjna na Tłumacza Przysięgłego przy Ministerstwie Sprawiedliwości).5. Jesteśmy innowacyjni. Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej – istnieje już od 1702 roku, a początki anglistyki na naszej uczelni sięgają 1945 roku. Mimo długoletniej tradycji jesteśmy coraz bardziej nowocześni. Dostosowujemy plan studiów do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku i dbamy o to, by nasi studenci mieli dostęp do najnowszych technologii oraz publikacji naukowych. W IFA działa jedyne w Polsce laboratorium psycholingwistyczne (sfinansowane z prestiżowego grantu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), w którym badania eksperymentalne nad językiem prowadzi nie tylko kadra, ale także uczestnicy studiów magisterskich i doktoranckich. Ponadto w 2015 roku udostępniona została dla wszystkich studentów Instytutu nowoczesna pracownia komputerowa, zaopatrzona w najwyższej jakości sprzęt i profesjonalne oprogramowanie (m.in. MS Office 2013, Trados Studio oraz MemoQ).
 

W dobie globalizacji i dominacji języka angielskiego nasze studia to mądry wybór. Come and join us!