Studia magisterskie niestacjonarne

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia niestacjonarne (2-letnie magisterskie zaoczne)

Do kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej oraz absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych legitymujący się dyplomem licencjata w zakresie filologii angielskiej, a także absolwenci innego dowolnego kierunku, legitymujący się dyplomem studiów wyższych, o ile znają język angielski na poziomie C1 ESOKJ, co powinno być uwzględnione na świadectwie maturalnym (egzamin maturalny z języka angielskiego pisemnego  na poziomie rozszerzonym). Przyjmowani mogą też być kandydaci legitymujący się certyfikatem CAE University of Cambridge. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów według następujących zasad:

  1. Absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej oraz absolwenci NKJO: dyplom licencjata w zakresie filologii angielskiej;
  2. Absolwenci innych kierunków: dyplom ukończenia studiów wyższych oraz świadectwo maturalne (j. angielski pisemny na poziomie rozszerzonym) lub certyfikat CAE;
  3. Absolwenci innych kierunków, którzy nie posiadają stosownego dokumentu o znajomości języka angielskiego przystąpią dodatkowo do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim w celu potwierdzenia ich znajomości języka.

Na studia kwalifikowani są wszyscy kandydaci spełniający powyższe warunki. Nie ustala się limitów.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować pod numery telefonów 727-909-702, 727-909-703,
71-3752-439