2 czerwca 2017

Misja

Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego (SPAJS) powołane zostały w wyniku przekształcenia Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Języków Obcych w Zakresie Współpracy Międzynarodowej „Legis” funkcjonujących od 2013 r. w Uniwersytecie Wrocławskim. Projekt SPAJS kontynuuje najlepszą tradycję swojej poprzedniczki poprzez połączenie wysokiej jakości wykładu z praktyką. Projekt SPAJS pod tym względem wyróżnia się na tle wszystkich dostępnych na rynku podobnych ofert.  Pogłębiliśmy współpracę z otoczeniem gospodarczym, czego  najlepszym przykładem jest partnerstwo strategiczne Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz współpraca z Association of Business Service Leaders.

Merytorycznie, Studia stanowią szkołę kadr współpracy międzynarodowej w administracji państwowej oraz samorządowej, biznesie, stosunkach międzynarodowych, medycynie oraz obszarze IT. Studia składają się z 5 odrębnych specjalności, z których każda gwarantuje uzyskanie 30 pkt. ECTS przy 180 godzinach zajęć.

Projekt ten, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w określonych sektorach, ma na celu przygotowanie specjalistów do profesjonalnego posługiwania się wybranym językiem obcym w mowie i piśmie z uwzględnieniem określonych uwarunkowań związanych ze środowiskiem pracy. Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia kierunków filologicznych, prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych, politologicznych, technicznych, medycznych, jak również pracowników administracji publicznej, instytucji państwowych, oraz pracowników sektora biznesu, którzy chcieliby podwyższyć kwalifikacje językowe w zakresie komunikacji specjalistycznej w interesujących obszarach.

Oferta Studiów dostosowana jest do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra Uniwersytetu Wrocławskiego oraz specjaliści pracujący na co dzień w biznesie, administracji państwowej oraz samorządowej, jak również specjaliści obszaru IT, usług medycznych oraz stosunków międzynarodowych, dzięki czemu zarówno treści oferowanych zajęć, jak i formy zajęć spełniają najwyższe europejskie standardy. Oferujemy zajęcia zapewniające przygotowanie merytoryczne w zakresie stosowania języka na potrzeby efektywnej międzykulturowej komunikacji w wyżej wymienionych obszarach.