19 kwietnia 2017

Język medyczny

Celem specjalności jest opanowanie przez uczestników specjalistycznego języka medycznego, zarówno polskiego jak i angielskiego, a także wykształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem w tłumaczeniu tekstów medycznych takich jak artykuły naukowe, protokoły prób klinicznych, dokumentacja medyczna (skierowania, wyniki badań, epikryzy, konsultacje, wypisy szpitalne), ulotki informacyjne oraz instrukcje użycia środków medycznych. Kurs uwzględnia również medyczne teksty ustne, a więc dokonywanie wywiadu, przedstawianie wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, tłumaczenie instrukcji podczas badania fizykalnego, przedstawienie rozpoznania, sposobu postępowania i rokowania, a także przekazywanie informacji niepomyślnych. Osobne zajęcia poświęcone są wystąpieniom konferencyjnym i prezentacji danych. Ćwiczenia mają charakter warsztatów, podczas których uczestnicy analizują teksty o różnym stopniu fachowości z różnych dziedzin medycyny i samodzielnie dokonują przekładów. Podczas zajęć poznają terminologię fachową, doskonalą warsztat tłumacza, nabywają wiedzę specjalistyczną, a także uzyskują świadomość poufności danych i odpowiedzialności za rzetelność przekładu.
Kurs przeznaczony jest zarówno dla anglistów, jak i absolwentów dowolnych studiów ze znajomością angielskiego w stopniu zaawansowanym, którzy swoją przyszłość zawodową chcą związać z tłumaczeniem tekstów medycznych, a także dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych placówkach świadczących usługi medyczne.

1. semestr
L. p. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma

zaliczenia

Liczba godzin

w semestrze

ECTS
1 Angielski język medyczny C T 20 4
2 Teksty ustne medyczne C E 20 4
3 Sztuka rozumienia i tworzenia dokumentów medycznych w języku angielskim C E 40 5
4 Narzędzia komputerowe w pracy z tekstami medycznymi P Z 10 2
Suma 90 15
2. semestr
L. p. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma

zaliczenia

Liczba godzin

w semestrze

ECTS
1 Angielski język medyczny C T 20 4
2 Teksty ustne medyczne C E 20 4
3 Sztuka rozumienia i tworzenia dokumentów medycznych w języku angielskim C E 40 5
4 Narzędzia komputerowe w pracy z tekstami medycznymi P Z 10 2
Suma 90 15
Razem liczba godzin i punktów ECTS w obu semestrach 180 30

Objaśnienia skrótów:

c –ćwiczenia, p –  pracownia/warsztaty