19 kwietnia 2017

Język techniczny

Specjalność skierowana jest do osób, które pracują lub zamierzają pracować w środowisku przemysłowym lub technicznym, gdzie niezbędna jest znajomość angielskiego języka technicznego. Zajęcia w ramach specjalności trwają dwa semestry i obejmują takie zagadnienia jak słownictwo i gramatyka angielskiego języka technicznego, strategie i techniki opracowywania oraz przekładu dokumentacji technicznej oraz specyfika pośrednictwa i regulacji prawnych w polsko-angielskim transferze technologii. Absolwenci zdobędą praktyczne umiejętności językowe, niezbędne do pracy w wielojęzycznym zespole, oraz podstawową wiedzę, konieczną do samodzielnego wykonywania tłumaczeń specjalistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych. Kompetencje te, w połączeniu ze znajomością mechanizmów transferu technologii, zwiększą szanse absolwentów na rynku pracy.

1. semestr
L. p. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma

zaliczenia

Liczba godzin

w semestrze

ECTS
1 Angielski język techniczny C T 20 3
2 Pośrednictwo w transferze technologii w angielsko-polskim środowisku przemysłowym C E 20 3
3 Opracowywanie dokumentów technicznych C E 30 4
4 Język angielski w zarządzaniu projektami K E 10 3
5 Narzędzia komputerowe w pracy z dokumentami technicznym P Z 10 2
Suma 90 15
2. semestr
L. p. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma

Zaliczenia

Liczba godzin

w semestrze

ECTS
1 Angielski język techniczny C T 20 3
2 Pośrednictwo w transferze technologii w angielsko-polskim środowisku przemysłowym C E 20 3
3 Opracowywanie dokumentów technicznych C E 30 4
4 Język angielski w zarządzaniu projektami K E 10 3
5 Narzędzia komputerowe w pracy z dokumentami technicznym P Z 10 2
Suma 90 15
Razem liczba godzin i punktów ECTS w obu semestrach 180 30

Objaśnienia skrótów: w wykłady, k – konwersatoria, c –ćwiczenia, p – pracownia/warsztaty, E- egzamin T- test Z –zaliczenie/projekt