19 kwietnia 2017

Język w biznesie

Już od wielu lat język angielski jest rzeczywistym lingua franca kontaktów biznesowych, a jego znajomość nie jest już dodatkowym, mile widzianym atutem, ale bezwarunkową koniecznością. Od osób pracujących w tym sektorze oczekuje się obecnie nie tylko bardzo dobrej znajomości ogólnego języka angielskiego, ale także zaawansowanych umiejętności w zakresie języka angielskiego specjalistycznego – języka biznesu.

Celem specjalności Język w biznesie jest rozwinięcie wszystkich umiejętności językowych w zakresie języka biznesu oraz nabycie wiedzy językowej i okołojęzykowej, która ułatwi komunikację językową w sferze biznesu. Uczestnicy studiów:

  • poznają zaawansowane słownictwo i struktury angielskiego języka biznesu,
  • nauczą się tworzyć oraz rozumieć różne dokumenty handlowe,
  • wykształcą umiejętności językowe przydatne w spotkaniach i negocjacjach,
  • podejmą próby tłumaczenia pisemnego dokumentów biznesowych,
  • zostaną wprowadzeni w arkana przekładu ustnego w sytuacjach biznesowych,
  • nauczą się zachowań etycznych, zgodnych z etykietą biznesu,
  • a także wyćwiczą umiejętności komputerowe przydatne przy redagowaniu i tłumaczeniu pism biznesowych.

Oprócz nowoczesnego programu studiów nastawionego na praktyczne zastosowanie języka biznesu, niewątpliwym atutem naszych studiów jest wykwalifikowana kadra, która oprócz doświadczenia akademickiego posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w biznesie. Wśród naszych wykładowców są tłumacze przysięgli, właściciele agencji językowych, konsultanci językowi od lat zatrudnieni w spółkach międzynarodowych oraz trenerzy języka biznesu.

1. semestr
L. p. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma

zaliczenia

Liczba godzin

w semestrze

ECTS
1 Angielski język biznesu C T 30 5
2 Tworzenie i tłumaczenie dokumentów biznesowych C E 25 4
3 Język spotkań i negocjacji C E 15 2
4 Elementy tłumaczenia ustnego w biznesie C Z 10 2
5 Narzędzia komputerowe w pracy z dokumentami biznesowymi P Z 10 2
Suma 90 15
2. semestr
L. p. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma

zaliczenia

Liczba godzin

w semestrze

ECTS
1 Angielski język biznesu C T 30 5
2 Tworzenie i tłumaczenie dokumentów biznesowych C E 25 4
3 Etyka i etykieta w biznesie C E 15 2
4 Elementy tłumaczenia ustnego w biznesie C Z 10 2
5 Narzędzia komputerowe w pracy z dokumentami biznesowymi P Z 10 2
Suma 90 15
Razem liczba godzin i punktów ECTS w obu semestrach 180 30

Objaśnienia skrótów:  k – konwersatorium, c – ćwiczenia, w – wykłady, p – pracownia/warsztaty, E- egzamin, T- test, Z –zaliczenie/projekt