19 kwietnia 2017

Język w przekładzie poświadczonym

Specjalność adresowana do osób zainteresowanych pogłębieniem znajomości języka prawniczego w mowie oraz w piśmie ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tzw. tłumaczenia poświadczonego. Słuchacze zaznajomieni zostaną z szerokim wachlarzem tekstów charakterystycznych dla języka prawniczego używanego w komunikacji korporacyjnej, jak również w instytucjach państwowych (sądy, prokuratura, policja) oraz jednostkach administracji publicznej i samorządowej. Atutem specjalności jest wykorzystanie jako pomocy dydaktycznej rozwiązań technologii IT. Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów – praktykujących tłumaczy języka prawniczego w biznesie, doświadczonych tłumaczy przysięgłych języka angielskiego (w tym sądowych) oraz specjalistów od tłumaczenia wspomaganego narzędziami komputerowymi.

1. semestr
L. p. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma

zaliczenia

Liczba godzin

w semestrze

ECTS
1 Angielski język prawniczy C T 20 3
2 Teksty poświadczone pisemne C E 25 4
3 Teksty poświadczone ustne C E 25 4
4 Techniki przekładu pisemnego w tekstach prawniczych C Z 5 1
5 Stylistyka angielskiego języka prawniczego C Z 5 1
6 Narzędzia komputerowe w pracy z tekstami prawniczymi P Z 10 2
Suma 90 15
2. semestr
L. p. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma

zaliczenia

Liczba godzin

w semestrze

ECTS
1 Angielski język prawniczy C T 20 3
2 Teksty poświadczone pisemne C E 25 4
3 Teksty poświadczone ustne C E 25 4
4 Techniki przekładu ustnego w tekstach prawniczych C Z 5 1
5 Stylistyka polskiego języka prawniczego C Z 5 1
6 Narzędzia komputerowe w pracy z tekstami prawniczymi P Z 10 2
Suma 90 15
Razem liczba godzin i punktów ECTS w obu semestrach 180 30

Objaśnienia skrótów: c –ćwiczenia, p –  pracownia/warsztaty