28 września 2017

dr Anna Podlewska

Dr n. hum. Anna Podlewska – językoznawczyni, tłumaczka, adiunkt w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prowadzi kursy specjalistycznego języka angielskiego dla lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz studentów i doktorantów Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego i Biomedycznego. Autorka artykułów naukowych, rozdziałów w recenzowanych monografiach oraz podręczników do nauki terminologii medycznej w języku angielskim „Angielski w tłumaczeniach. Medyczny” oraz „Medical English Resource Pack”.