15 maja 2014

dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr

Dr hab. Marek Kuźniak – językoznawca, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej oraz członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na tłumacza przysięgłego z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Marek Kuźniak jest specjalistą w zakresie leksykologii oraz semantyki kognitywnej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz m.in. książki Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa wydanej nakładem wydawnictwa CH Beck. Jego biografia została zamieszczona w polskiej edycji prestiżowej światowej encyklopedii biograficznej Who is Who. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.