25 czerwca 2014

dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr

Dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr. – tłumacz języka angielskiego, językoznawca, kierownik Zakładu Translatoryki w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Michał Garcarz specjalizuje się w przekładach specjalistycznych (głównie technicznych), w leksykografii i leksykologii (głównie w tworzeniu korpusów językowych i słowników), a także w socjojęzykoznawstwie (w szczególności w badaniach nad slangiem oraz ponglishem); jest autorem licznych publikacji i słowników oraz członkiem towarzystw naukowych.