21 kwietnia 2017

dr Iwona Sikora

Dr Iwona Sikora – językoznawca, tłumacz przysięgły języka angielskiego, adiunkt w Katedrze Języka Biznesu na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz wykładowca w Sekcji Języka Biznesu w  Państwowej Szkole Zawodowej w Nysie, gdzie prowadzi zajęcia z m.in. praktycznej nauki języka angielskiego, języka biznesu, przekładu specjalistycznego oraz technologii tłumaczeniowych. Iwona Sikora jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, gdzie uzyskała stopień magistra filologii angielskiej; w 2008 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa przedstawiając pracę pt. „Strategie translatorskie w dubbingu anglojęzycznych filmów animowanych”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół przekładu specjalistycznego (biznesowego, prawniczego, audiowizualnego), narzędzi CAT, oraz  kompetencji i kształcenia tłumaczy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przekładu specjalistycznego (głównie prawniczego i biznesowego), prowadząc własną agencję tłumaczeniową.