15 maja 2014

dr Maciej Litwin

Dr Maciej Litwin – pracownik samorządowy i językoznawca. Współtwórca Wrocławskiego Centrum Akademickiego, unikalnej inicjatywy wrocławskiego samorządu zorientowanej na rozwój partnerstwa naukowo-biznesowego oraz wspieranie akademickich talentów. Autor koncepcji programu „Mozart”. Zaangażowany w prace nad powstaniem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (2006-2008). W latach 2011-2013 koordynator regionalny w przeglądzie szkolnictwa wyższego w rozwoju Wrocławia realizowanego przez OECD. Naukowo skupiony na modelach pojęciowych stosowanych w tworzeniu polityki publicznej oraz problematyce wkładu językoznawstwa kognitywnego do dyskusji epistemologicznej zachodniej tradycji filozoficznej.