24 czerwca 2014

dr Marcin Tereszewski

Dr Marcin Tereszewski – literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej (PASE), tłumacz i redaktor językowy w wydawnictwie w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.