1 lipca 2014

dr hab. Wojciech Drąg

Dr hab. Wojciech Drąg – literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor szeregu publikacji z dziedziny literatury angielskiej i amerykańskiej. Członek Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej (PASE). W latach 2014-2016 zastępca dyrektora IFA ds. nauki i rozwoju, obecnie – zastępca dyrektora ds. finansowych.