21 kwietnia 2017

dr Wojciech Witkowski

Dr Wojciech Witkowski – Adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej, UWr. Językoznawca, członek zespołu lingwistycznego polskiej części infrastruktury językowej CLARIN, w Katedrze Inteligencji Obliczeniowej PWr, Współkoordynator prac nad łączeniem Słowosieci z WordNetem princetońskim. Jest także członkiem międzynarodowego i międzyuczelnianego zespołu badawczego w ramach grantu finansowanego przez NCN.