15 maja 2014

prof. dr hab. Roman Lewicki

Prof. dr hab. Roman Lewicki – językoznawca, specjalista w zakresie leksykologii i leksykografii, tłumacz tekstów naukowo-technicznych. Autor wielu artykułów naukowych oraz słowników specjalistycznych.