21 kwietnia 2017

dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr

dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ds. współpracy międzynarodowej, wieloletnia zastępczyni dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych ds. ogólnych, kierownik Zakładu Komunikowania Międzynarodowego od 2017 r. Stypendystka uniwersytetów w Bradford, Kolonii, Padwie i Lublanie. Więcej informacji: https://www.ism.uni.wroc.pl/Profile-pracownikow/Magdalena-Ratajczak.